Czy samochód elektryczny można ładować ze zwykłego gniazdka?

Strona główna » Czy samochód elektryczny można ładować ze zwykłego gniazdka?

Czy samochód elektryczny można ładować ze zwykłego gniazdka?

Elektryfikacja transportu zyskuje na popularności, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na łatwiejsze sposoby ładowania pojazdów elektrycznych (EV). Jednym z najczęstszych pytań, jakie sobie zadajemy, brzmi: „Czy samochód elektryczny można ładować ze zwykłego gniazdka w garażu podziemnym?” W tym artykule przyjrzymy się, jak działa ładowanie EV z gniazdka i jakie są związane z tym aspekty bezpieczeństwa.

Zwykłe gniazdko a EV – co warto wiedzieć?

Gniazdka w garażach podziemnych często nie są przystosowane do obciążeń, jakie generuje ładowanie EV. Podłączanie ładowarek do pojazdów elektrycznych w takich miejscach może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa instalacji elektrycznej i być niezgodne z przepisami. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w takich garażach zwykle nie uwzględniają dodatkowego obciążenia związanego z ładowaniem EV.

Domowe ładowanie samochodu elektrycznego – alternatywy

Dla mieszkańców budynków wielorodzinnych i użytkowników obiektów usługowych zaleca się korzystanie ze specjalnie dedykowanych stacji ładowania EV. Są one bezpieczne, efektywne i zaprojektowane z myślą o potrzebach pojazdów elektrycznych. W przypadku braku takich stacji należy rozważyć inne opcje, takie jak publiczne stacje ładowania.

Bezpieczeństwo ładowania z gniazdka – ustawa o elektromobilności

Ustawa o elektromobilności wprowadza regulacje dotyczące instalacji punktów ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zgodnie z art. 12b tej ustawy, w takich budynkach punkt ładowania można instalować po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. W przypadku mocy punktu ładowania mniejszej niż 11 kW, zgoda zarządu jest wystarczająca, natomiast dla mocy równej lub większej niż 11 kW konieczna jest uchwała właścicieli lokali. Osoby zainteresowane instalacją własnego punktu ładowania muszą złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, a koszty ekspertyzy oceniającej możliwość instalacji punktu ładowania pokrywa wnioskodawca​​.

Co ważne, ustawa przewiduje także, że w nowobudowanych budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych (z więcej niż 10 miejscami postojowymi) należy zapewnić moc przyłączeniową umożliwiającą wyposażenie stanowisk postojowych w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW​​.

Ładowanie elektryka w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – podsumowanie

Gniazdka elektryczne w garażach podziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie są odpowiednie ani bezpieczne do ładowania pojazdów elektrycznych. Należy przestrzegać ustawowych wymogów dotyczących instalacji specjalnych punktów ładowania, co zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i zgodność z prawem. Mieszkańcy powinni unikać korzystania z gniazdek w garażach podziemnych do tych celów i poszukiwać alternatywnych, bezpiecznych metod ładowania swoich pojazdów elektrycznych.